Em Đau Lắm, Anh Địt Từ Từ Thôi

Em Đau Lắm

Em gái này ngồi cưỡi ngựa hơi quá tốc độ nên kêu đau, chắc do anh chàng này chim cũng dài quá, chọc phát đến ruột người ta rồi

Thẩm Tiếp  Dập Như Máy Khẩu Khiến Em Bắn Nước Tung Toé